Hill's Prescription Diet

Hill's Prescription Diet är ett företag som erbjuder veterinärrekommenderad foder för husdjur med specifika hälsoproblem. Deras foder är utvecklade för att stödja olika hälsobehov hos djur.